ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กตัญญูบูชาธรรม ๑๐๘ ปี 

วันที่ 18 มค. พ.ศ.2560

กตัญญูบูชาธรรม ๑๐๘ ปี 
วันคล้ายวันเกิดคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง (ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย)
วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ วัดพระธรรมกาย

กตัญญูบูชาธรรม ๑๐๘ ปี  วันคล้ายวันเกิดคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง (ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย) วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ วัดพระธรรมกาย

ภาคสาย : หน้ารัตนบัลลังก์
   09.30 น.  พิธีถวายกองทุนโคมมาฆประทีป

ภาคบ่าย : ห้องแก้วสารพัดนึก
   12.45 น.  สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
   13.10 น.  ปฏิบัติบูชา คุณยายอาจารย์ 
                  - กล่าวคำอธิษฐาน
                  - พระครูปลัดสุวิทย์ สุวิชฺชาโภ ประธานสงฆ์ เล่าปกิณกธรรม เรื่องคุณยายอาจารย์
   14.15 น.  รายการสัมมนา โดยพระครูธรรมธรอารักษ์ ญาณารักโข 
   16.00 น.  พิธีรับถวายปัจจัยปิดกอง สร้าง "โบสถ์พระไตรปิฎก"
                  - รับรูปคุณยายอาจารย์ฯ เป็นของที่ระลึก
   16.30 น.  เสร็จพิธี

ภาคเย็น - ค่ำ : มหารัตนวิหารคด
   18.30 - 00.00 น.  สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 17,191,919 จบ บูชาธรรมคุณยายอาจารย์ฯ เนื่องในสาระวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 108 ปี

 

เราคือผู้สถาปนา "โบสถ์พระไตรปิฎก โบสถ์แรกของโลก"

     โบสถ์พระไตรปิฎกหลังแรกของโลก ที่รวมพระไตรปิฎก 8 ฉบับ 4 ภาษา อีกทั้งยังเป็นที่กันแดดกันฝนให้สำหรับพระภิกษุผู้มาทำสังฆกรรมร่วมกันอีกด้วย  ซึ่งโบสถ์หลังนี้จะเป็นที่รวมของพระรัตนตรัยครบองค์ 3 คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์  เพราะฉะนั้นขอเชิญมาร่วมกันจารึกชื่อเพื่อสถาปนาโบสถ์พระไตรปิฎกด้วยกัน

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล