ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ยุวพุทธศาสตร์ รุ่น 5 บวชเรียนพุทธศาสตร์ ปริยัติสามัญ

วันที่ 22 มค. พ.ศ.2560

ยุวพุทธศาสตร์ รุ่น 5
บวชเรียนพุทธศาสตร์ ปริยัติสามัญ
รับสมัครอายุ 11 - 13 ปี
อบรมระหว่าง 19 มีนาคม - 29 เมษายน พ.ศ.2560  ณ มหารัตนวิหารคด คอร์ 13

 

รับสมัครและสอบสัมภาษณ์ ห้อง SPD 15E วันที่ 5, 11, 19, 26 ก.พ. และ 5,12 มี.ค. 2560
สอบถามโทร. 08-4677-8990 , 085-054-6030
หรือทุกวันอาทิตย์ที่ โอ26 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

กำหนดการโครงการ
อา. 19 มีนาคม   รายงานตัวเข้าโครงการ เวลา 16.00 น. ณ วิหารคด คอร์ 13
อา. 26 มีนาคม   ตัดปอยผม เวลา 16.30 น. วิหารคด คอร์ 16 ลานธรรม ฝั่งทิศเหนือ
ส. 1 เมษายน     เวียนประทักษิณ เวลา 05.30 น. มหาธรรมกายเจดีย์
                         บรรพชา เวลา 09.00 น. ห้องแก้วสารพัดนึกวัดพระธรรมกาย
อา. 9 เมษายน    ตักบาตรฉลองสามเณรใหม่ ณ ห้องประชุม คอร์ 13
18-20 เมษายน   ธรรมยาตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศ. 21 เมษายน    ปล่อยปลา สักการะรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี(วัดปากน้ำ)
อา. 29 เมษายน  สิ้นสุดโครงการ


หลักฐานการสมัคร 
1. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
2. ใบรับรองการศึกษา หรือ สำเนาบัตรนักเรียน 1 ใบ
3. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ
4. ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท (สำหรับเป็นค่าอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ ซึ่งเมื่อจบโครงการฯ สามารถนำกลับไปใช้ต่อที่บ้านได้)


คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.) เป็นชายแท้ (ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ) 
2.) ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาเป็นลายลักษณ์อักษร
3.) มีสุขภาพแข็งแรง ไม่พิการหรือทุพพลภาพ สามารถนั่งคุกเข่า นั่งพับเพียบเป็นเวลานานได้ 
4.) ไม่ติดยาเสพติด สุรา และบุหรี่
5.) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น วัณโรค โรคติดเชื้อต่างๆ โรคเอดส์ เป็นต้น
6.) ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เช่น โรคหอบหืด โรคลมชัก โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง เป็นต้น
7.) ไม่เคยถูกต้องคดีความร้ายแรง หรือกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาคดี
8.) เป็นผู้มีวินัย มีความอดทน เป็นคนว่าง่าย กินง่าย  ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น
9.) สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตรการอบรมฯ
10.) ต้องไม่เป็นนักเรียนที่อยู่ในการสอบซ่อมเพื่อแก้ 0, ร, มส และตกกิจกรรม


ของที่ห้ามนำเข้ามาในการอบรม
1. หนังสืออ่านเล่น หรือสื่อที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธิ
2. อาหาร, ขนบขบเคี้ยวและเครื่องดื่ม (ปานะ) ทุกชนิด
3. เครื่องเล่นสื่อชนิดต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ, เครื่องเล่นเพลง, MP3/MP4  กล้องถ่ายรูป รวมถึงอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลทุกประเภทและอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด (ถ้านำมาทางโครงการจพเก็บไว้ให้ระหว่างการอบรม และคืนให้เมื่อจบโครงการ)
4. กระจกส่องหน้า หรือรูปถ่ายญาติมิตร
5. ของมีค่าและเครื่องประดับทุกชนิด เช่น สร้อยคอ, พระของขวัญ, แหวน, สายสิญจ์ รวมไปถึงเงินของของผู้เข้ารับการอบรม (ทางโครงการจะรับฝากไว้ให้ระหว่างการอบรม และจะคืนเมื่อจบโครงการ)
6. วัตถุมีคม อาวุธยุทโธปกรณ์ชนิดต่าง ๆ ที่สามารถทำอันตรากับผู้เข้าร่วมการอบรม และตัวผู้เข้าอบรมเอง เช่น มีดคัตเตอร์, ปืนปากกา เป็นต้น
7. ยาเสพติดทุกชนิด (ถ้าค้นหาเจอ จะถูกตัดสิทธิ์จากการอบรมโดยทันที


สิ่งของที่ทางโครงการจัดเตรียมไว้ให้ในวันเข้าอบรม
1. ชุดอบรม (เสื้อยึดคอวี 2 ตัว กางเกงขาว 2 ตัว)
2. เสื้อและกางเกงพระราชทานสีขาว ไม่มีปักอักษร ไม่มีลายใด ๆ 1 ชุด
3. รองเท้า 1 คู่
4. อุปกรณ์และเครื่องอาบน้ำ สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ยาสระผม
5. กระติกน้ำดื่มประจำตัว 1 กระบอก
6. ผ้าไตรจีวร และบาตร
7. มีดโกน และใบมีด สำหรับใช้ในการปลงผม
8. ผ้าห่ม และเครื่องนอน


กำหนดการรับสมัคร และสอบสัมภาษณ์
วันที่ 2, 11, 19, 26 กุมภาพันธ์ และ วันที่ 5, 12 มีนาคม พ.ศ.2560
ณ ห้องสัมมนา SPD 15E สภาธรรมกายสากล ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 12.30 น. - 16.30 น.

     ผู้สมัครต้องสอบคำขานนาคให้ได้ทุกบทตามที่โครงการตั้งข้อกำหนดไว้ และต้องนำผู้ปกครอง หรือผู้รับรองมาด้วยทุกครั้งในการมาสอบสัมภาษณ์