ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี งานบุญวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน

วันที่ 20 เมย. พ.ศ.2560

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในวัด วันคุ้มครองโลก
วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2560
ณ ห้องแก้วสารพัดนึก / สภาธรรมกายสากล

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในวัด วันคุ้มครองโลก

พิธีภาคเช้า : ตักบาตร ณ บ้านแก้วเรือนทองของคุณยายฯ
6.00 น.    พระภิกษุ-สามเณร พร้อมที่บริเวณศูนย์กลางพิธี
6.20 น.    คณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญ ร่วมกันสวดมนต์บท "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" 1 จบ
6.40 น.    พิธีตักบาตร
      
พิธีภาคสาย : ปฏิบัติธรรม/ กล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ณ ห้องแก้วสารพัดนึก
8.40 น.    ร่วมกันสวดมนต์บท "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" 1 จบ
9.30 น.    ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ
10.45 น.  พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.00 น.   เสร็จพิธี
      
พิธีภาคบ่าย : พิธีทอดผ้าป่าค่าใช้จ่ายในวัด
12.10 น.    ร่วมกันสวดมนต์บท "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" 1 จบ
13.45 น.    ริ้วขบวนอัญเชิญผ้าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี
14.20 น.    ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ
14.45 น.    กล่าวคำถวายผ้าป่า
15.00 น.    เสร็จพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ร่วมกันสวดมนต์บท "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" 2 จบ
16.00 น.    เสร็จพิธี

พิธีสวดมนต์บท "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" ณ มหารัตนวิหารคด
17.30 น.    ร่วมกันสวดมนต์บท "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" ครบ 50 ล้านจบ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-831-1000

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล