ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เรียนเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพหนังสือ​ "บทสวดธัมมจักกัปวัฒนสูตร"

วันที่ 23 พค. พ.ศ.2560

บทสวดธัมมจักกัปวัฒนสูตร

ขอเรียนเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพหนังสือ​ "บทสวดธัมมจักกัปวัฒนสูตร"
เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี ของการสวดฯ ในวันอาสาฬหบูชา 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  
จัดพิมพ์ 18 ภาษา ครอบคลุม 5 ทวีปทั่วโลก 


ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์ดังนี้

1. เจ้าภาพกองทุนกิตติมศักดิ์  (จารึกชื่อท้ายเล่ม พร้อมรับหนังสือ 5 เล่ม)
2. เจ้าภาพกองทุนอุปถัมภ์  (จารึกชื่อท้ายเล่ม พร้อมรับหนังสือ 3 เล่ม)
3. เจ้าภาพกองทุน  (จารึกชื่อท้ายเล่ม พร้อมรับหนังสือ 1 เล่ม)

1. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
2. Dhammacakkappavattana Sutta (อังกฤษ)
3. ฝรั่งเศส
4. เยอรมัน
5. นอร์เวย์
6. สวีเดน
7. เดนมาร์ค
8. ดัชท์
9. 转法轮经 (จีน)
10. ญี่ปุ่น
11. 담마짝깝빠왓따나숫타(ภาษาเกาหลี)
12. Дхаммачаканг  (รัสเซีย)
13. Там-ма-жаг-ганг  (มองโกเลีย)
14. অপ্পতিবত্তিযং (บังคลาเทศ)
15. धम्मचक्कं  (สิงหล) ศรีลังกา
16. ဓမၼစကၠပၸဝတၱနသုတ္  (เมียนม่าร์)
17. กัมพูชา
18. ลาว


สอบถาม​เพิ่มเติม​ โทร. 08-0001-4040
หรือร่วมบุญได้ที่ห้องรับบริจาค และผู้ประสานงานภาคที่ท่านรู้จัก
"กองทุนผลิตสื่อธรรมะ ภาษาอังกฤษ
"หมดเขตส่งรายชื่อจารึก วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2560

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล