ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เรียนเชิญร่วมพิธีบรรพชาและอุปสมบทหมู่ วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2560

วันที่ 28 มิย. พ.ศ.2560

เรียนเชิญร่วมพิธีบรรพชาและอุปสมบทหมู่
โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท รุ่นเข้าพรรษา พ.ศ. 2560 ณ วัดพระธรรมกาย
วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2560

เรียนเชิญร่วมพิธีบรรพชาและอุปสมบทหมู่ โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท รุ่นเข้าพรรษา พ.ศ. 2560 ณ วัดพระธรรมกาย วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2560

พิธีภาคเช้า
05.30 น. ผู้ปกครอง ลงทะเบียนรับบาตรและผาไตร
(บริเวณมหารัตนวิหารคด คอร์ 32)
06.15 น. พิธีเวียนประทักษิณ รอบพระมหาธรรมกายเจดีย์
07.45 น. พิธีขอขมาและมอบบาตรผ้าไตรแด่นาคธรรมทายาท
(บริเวณพื้นที่ฝั่งข้างบ้านแก้วเรือนทองคุณยายฯ)
08.35 น. พิธีบรรพชา
10.00 น. พิธีถวายบาตรแด่สามเณรธรรมทายาท

พิธีภาคบ่าย
12.15 น. พิธีอุปสมบท ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล