ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมบุญบูรณะและบุกเบิกสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนอง

วันที่ 19 กค. พ.ศ.2560

ขอเชิญร่วมบุญบูรณะและบุกเบิกสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนอง จังหวัดระนอง

  ขอเชิญร่วมบุญบูรณะและบุกเบิกสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนอง จังหวัดระนอง เนื่องจากได้รับความเสียหายจากพายุพัดอย่างหนัก

  สามารถร่วมบุญเท่าไหร่ก็ได้ตามแต่ศรัทธา จนถึงวันจันทร์ที่ 31 กรกฏาคมนี้ 

  ร่วมบุญได้ที่ ห้องรับบริจาค สภาธรรมกายสากล และอาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ 

  แจ้งข่าวบุญโดย ชมรมผู้รักบุญ

 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนอง ที่จะสร้างใหม่ เพื่อขยายงานพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ขอเชิญร่วมบุญบูรณะและบุกเบิกสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนอง จังหวัดระนอง

 

ภาพความเสียหายที่เกิดจากพายุพัดอย่างหนัก

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล