ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมพิธีตัดปอยผมธรรมทายาท โครงการอุปสมบทหมู่ รุ่น วันธรรมชัย

วันที่ 05 สค. พ.ศ.2560

ขอเชิญร่วมพิธีตัดปอยผม ธรรมทายาท โครงการอุปสมบทหมู่ รุ่น วันธรรมชัย วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2560  เวลา 16.00 น. ณ วิหารคด คอร์ 31 วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

ขอเชิญร่วมพิธีตัดปอยผม ธรรมทายาท
โครงการอุปสมบทหมู่ รุ่น วันธรรมชัย
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2560  เวลา 16.00 น.
ณ วิหารคด คอร์ 31 วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 09-6795-3472 , 09-2006-1620