ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีถวายยารักษาพระภิกษุและสามเณรอาพาธ

วันที่ 25 สค. พ.ศ.2560

พิธีถวายยารักษาพระภิกษุและสามเณรอาพาธ
วันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายฯ สภาธรรมกายสากล

 

พิธีถวายยารักษาพระภิกษุและสามเณรอาพาธ เสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายฯ

      ขอเชิญยอดกัลยาณมิตรทุกท่าน ร่วมสร้างบุญใหญ่ ในพิธีถวายยารักษาพระภิกษุและสามเณรอาพาธ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


กำหนดการ ดังนี้

เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๐.๔๕ น. พิธีถวายยารักษาพระภิกษุและสามเณรอาพาธ


      ร่วมเป็นเจ้าของบุญอจินไตย เป็นเจ้าภาพกิติมศักดิ์ เจ้าภาพกิติมเสริม เจ้าภาพกิติมสุข และเจ้าภาพกิติมใส ให้บุญใหญ่ของการมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

      วันเกิดวันตายมีได้วันเดียว แต่วันแก่วันเจ็บมีได้ทุกวัน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่า ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ การดูแลพระภิกษุ-สามเณรอาพาธ นอกจากจะบำบัดรักษาโรค ทำให้พระภิกษุ-สามเณรบรรเทาทุกขเวทนาแล้ว ยังมีอานิสงส์ไปตัดรอนวิบากกรรมเก่า ที่ผิดพลาดมาในอดีตให้ทุเลาลง

     พระภิกษุ-สามเณร ผู้ปรารถนาความหลุดพ้น ก็ต้องอาศัยสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง รองรับการบำเพ็ญสมณะธรรม เพื่อสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดมีความประสงค์จะปฏิบัติบำรุงเรา ขอให้ปฏิบัติบำรุงภิกษุอาพาธเถิด.

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานบุญภาคที่ท่านสังกัด
หรือหมายเลขโทรศัพท์  081-482-6688 และ 082-700-6420

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล