ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างและปรับภูมิทัศน์ ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี

วันที่ 09 สค. พ.ศ.2560

ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างและปรับภูมิทัศน์
ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี
วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างและปรับภูมิทัศน์ ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
โทร. 088-088-2518 , 083-540-6608

ติดต่อรถบัสไปร่วมงาน โทร.090-638-5142 , 086-455-0166
ผู้ประสานงาน กัลฯมนิสา Line ID : manisa072
รถออกเวลา 06.00 น. ห้องโถงช้าง สำนักงานใหญ่ วัดพระธรรมกาย

ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างและปรับภูมิทัศน์ ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างและปรับภูมิทัศน์ ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี

ความเป็นมา
       ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี  เป็นศูนย์อบรมที่สร้างไว้เป็นที่อบรมศีลธรรมและจริยธรรมให้กับเยาวชนของชาติตามโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการอบรมธรรมทายาท และบรรพชาอุปสมบทหมู่ ตลอดจนจัดเข้าค่ายฝึกคุณธรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการปลูกฝังศีลธรรมให้กับเยาวชนของชาติให้มีวินัย เคารพ อดทน และสามารถนำธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปใช้ในการดำเนินชีวิตจนเกิดความผาสุกได้จริง

        แต่เนื่องจากปัจจุบัน การดำเนินการก่อสร้างศูนย์อบรมแห่งนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จนมีสภาพที่สามารถใช้งานได้จริง เพราะขาดทุนทรัพย์อีกจำนวนมากที่จะนำมาสร้างและปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะสม

         ด้วยเหตุนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่าน มาร่วมสถาปนาศูนย์อบรมแห่งนี้ เพื่อให้กลายเป็นศูนย์อบรมเยาวชนที่สามารถผลิตเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพ มีความรู้ คู่คุณธรรมสืบไป...

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล