ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรฉลองพระใหม่ วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม ณ มหารัตนวิหารคด 31

วันที่ 25 สค. พ.ศ.2560

ตักบาตรฉลองพระใหม่ โครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นวันธรรมชัย
วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2560
ณ มหารัตนวิหารคด คอร์ 31 บริเวณจุดพิมพ์พระ เวลา 06.30 น.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
09-2006-1620 และ 09-6795-3472

ตักบาตรฉลองพระใหม่ โครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นวันธรรมชัย วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ มหารัตนวิหารคด คอร์ 31 บริเวณจุดพิมพ์พระ เวลา 06.30 น.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล