ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

HAPPY KIDS CAMP ค่ายปฏิบัติธรรมสำหรับเด็ก 7-13 ปี

วันที่ 29 สค. พ.ศ.2560

HAPPY KIDS CAMP
ค่ายปฏิบัติธรรมสำหรับเด็ก 7-13 ปี

HAPPY KIDS CAMP  ค่ายปฏิบัติธรรมสำหรับเด็ก 7-13 ปี

          ค่ายปฏิบัติธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุตรหลานก่อนสู่วัยรุ่น เป็นค่ายระยะสั้นสุดสัปดาห์ เพื่อเปิดโอกาสให้บุตรหลานที่มีอายุ 7 -13 ปี ได้มาฝึกนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม และฝึกพัฒนาตนเองตามหลักความดีสากล เด็กๆ จะได้เรียนรู้ธรรมะ และฝึกการดูแลตนเอง ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน ได้ฝึกให้มีความเสียสละ ด้วยการฝึกบำเพ็ญประโยชน์ ผู้ปกครองสามารถเลือกให้บุตรหลานเข้าค่ายอบรมได้ถึง 6 รุ่น ในเทอมแรก โดยแต่ละรุ่นจะรับบุตรหลานไม่เกิน 30 คน เพื่อการดูแลอย่างใกล้ชิด กรุณาสมัครเข้าค่ายของแต่ละรุ่น ก่อน 1 สัปดาห์ ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์


คุณสมบัติผู้สมัคร

1. นักเรียนชายแท้ อายุ 7-13 ปี
2. สุขภาพแข็งแรง ไม่พิการ ไม่มีโรคประจำตัว
3. ไม่ติดยาเสพติด บุหรี่
4. เข้ารับอบรมได้ตามกำหนดระยะเวลา
5. ดูแลตนเองในเรื่องกิจวัตรประจำวันได้

       รับสมัครทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ อาคารแจ่มจันทร์ ก่อนเข้าค่าย 1 สัปดาห์
สมัครพร้อมสำเนาบัตรประชนชน และสำเนาบัตรนักเรียน และค่าลงทะเบียน 500 บาท


กำหนดการเข้าค่าย ณ อาคารแจ่มจันทร์

ผู้ปกครองส่งบุตรหลานในวันแรก ในเวลา 09.00 น.
และรับกลับบ้านในวันสุดท้าย ในเวลา 16.00 น.


สิ่งของที่ต้องเครียมมาเข้าค่าย

1. เสื้อยืดสีขาว จำนวน 2 ตัว
2. กางเกงวอร์มขายาว จำนวน 2 ตัว
3. กางเกงใน จำนวน 2 ตัว
4. กางเกงสำหรับใส่อาบน้ำ จำนวน 1 ตัว
5. ผ้าเช็ดตัว จำนวน 1 ผืน
6. แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, ครีมอาบน้ำ, ยาสระผม

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล