ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กฐินสัมฤทธิ์ 350 วัด ประจำปี พ.ศ.2560

วันที่ 30 กย. พ.ศ.2560

กฐินสัมฤทธิ์ 350 วัด ประจำปี พ.ศ.2560
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2560
ณ หอฉันคุณยายอาจารย์ฯ เวลา 10.30 - 12.30 น.

สอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด หรือโทร. 08-8002-6379 , 08-1482-6688

กฐินสัมฤทธิ์ 350 วัด ประจำปี พ.ศ.2560 วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ หอฉันคุณยายอาจารย์ฯ เวลา 10.30 - 12.30 น.

กำหนดการ

10.30 น. เจ้าภาพและสาธุชนเข้าประจำพื้นที่นั่ง

10.40 น. พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

12.00 น. พิธีกล่าวคำถวายปัจจัยสี่ / ผ้าอติเรกจีวร / คำอธิาฐานจิตกฐินสัมฤทธิ์ / เจ้าภาพถวายไทยธรรม / คณะสงฆ์ให้พร

12.20 น. เสร็จพิธี / กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมคุณยายฯ (เก็บไทยธรรม)

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล