ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี

วันที่ 06 ตค. พ.ศ.2560

ขอเชิญร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี
ณ ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี
วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2560

ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี , พิธีทอดกฐินสามัคคี , หลวงพ่อทัตตชีโว

กำหนดการ
09.00 น. สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
09.30 น. ประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
10.00 น. พิธีประดิษฐาน "แก้วรัตนมงคล" เพื่อสถาปนา "มหารัตนมงคลอาสน์"
11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์
12.30 น. ตั้งขบวนพิธีอัญเชิญผ้ากฐิน
13.00 น. ปฏิบัติธรรม 
13.20 น. พิธีทอดกบินสามัคคี มอบทุนการศึกษา
14.30 น. เสร็จพิธี

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กัลฯเสาวลักษณ์ โทร. 083-540-6608