ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีทอดผ้าป่ากองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ เพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปี 2560

วันที่ 31 ตค. พ.ศ.2560

พิธีทอดผ้าป่ากองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ เพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปี 2560

“ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สร้างบุญใหญ่ได้ทั่วโลก”

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2560
ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

พิธีทอดผ้าป่ากองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ เพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนา


       ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่ากองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลกถวายแด่เจ้าอาวาสและหัวหน้าศูนย์ 206 ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลก ในวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

     ร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่ห้องรับบริจาค สภาธรรมกายสากล และอาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ หรือผู้ประสานงานที่ท่านสังกัด หรือสอบถามโทร 02-8311000
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล