ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการวันอาทิตย์ต้นเดือน พิธีบูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

วันที่ 04 พย. พ.ศ.2560

กำหนดการวันอาทิตย์ต้นเดือน
พิธีบูชาข้าวพระ
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

พิธีภาคเช้า
06.20 คณะสงฆ์และสาธุชน ร่วมกันสวดมนต์บท "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" 1 จบ
06.40 พิธีตักบาตร

พิธีภาคสาย
08.40 สาธุชนสวดมนต์บท "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" 1 จบ
09.30 น. ปฏิบัติธรรม / นั่งสมาธิ / พิธีบูชาข้าวพระ
11.00 น. พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.15 น. เสร็จพิธีภาคเช้า

พิธีภาคบ่าย
12.10 น. สาธุชนสวดมนต์บท "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" 4 จบ
13.30 น. สัมมนาผ้าป่ากองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิเพื่อเผยแผ่วิขขาธรรมกายไปทั่วโลก
14.30 น. นั่งสมาธิ
15.30 น. พิธีมอบโล่เกียรติยศสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร / หลวงพ่อทตฺตชีโวรับถวายปัจจัย / กล่าวให้โอวาท / บูชาพระรัตนตรัย
16.00 น. เสร็จพิธี

พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์
16.30 น. สาธุชนผู้มีบุญร่วมบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

พิธีมุทิตาพระมหาเถระ และพระเถระประจำปี 2560 ณ ห้องแก้วสารพัดนึก
17.30 น. สาธุชนผู้มีบุญ ร่วมมุทิตาพระมหาเถระ และพระเถระประจำปี 2560

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล