ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว แด่คณะพระภิกษุ-สามเณรวัดพระธรรมกาย

วันที่ 07 พย. พ.ศ.2560

ขอเชิญร่วมพิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว
แด่คณะพระภิกษุ-สามเณรวัดพระธรรมกาย

ในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ณ หน้ารัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

พิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว แด่คณะพระภิกษุ-สามเณรวัดพระธรรมกาย

        ผู้ให้ของชอบใจ ย่อมได้ของชอบใจ ผู้ให้ของเลิศ ย่อมได้ของเลิศ ผู้ให้ของดี ย่อมได้ของดี ผู้ให้ของประเสริฐ ย่อมเข้าถึงฐานะอันประเสริฐ ในยามที่เหมันตฤดูมาเยือน เสมือนเป็นโอกาสอันดี ที่เราเหล่าพุทธศาสนิกชนจะได้น้อมถวายของที่เลิศ ที่ประเสริฐ และประณีต เพื่อบรรเทาความหนาวเย็น ยังความอบอุ่นให้แด่คณะสงฆ์ อันจะเกื้อกูลต่อการศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรม ให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน

      จึงขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่าน ร่วมกันสร้างความทรงจำอันแสนดี ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ด้วยการถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว แด่คณะพระภิกษุ-สามเณรวัดพระธรรมกาย อันประกอบด้วยถุงนอน ผ้าห่ม เสื่อนวม อังสะกันหนาว หมวก และถุงเท้า

พิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว แด่คณะพระภิกษุ-สามเณรวัดพระธรรมกาย

กำหนดการ
เวลา 09.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ 
เวลา 10.30 น. พิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว
เวลา 11.15 น. เสร็จพิธี / รับประท่านอาหารกลางวัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ และผู้ประสานงานบุญที่ท่านสังกัด
หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 081-482-6699 , 082-700-6420 , 086-893-5907

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล