ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

จัดพิมพ์ปฏิทินต้อนรับศักราชแห่งการสร้างบารมี พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันที่ 13 พย. พ.ศ.2560

จัดพิมพ์ปฏิทิน
ต้อนรับศักราชแห่งการสร้างบารมี พุทธศักราช ๒๕๖๑
วาระ ๑๐๑ ปี แห่งการค้นพบวิชชาธรรมกาย

จัดพิมพ์ปฏิทินต้อนรับศักราชแห่งการสร้างบารมี พุทธศักราช ๒๕๖๑ วาระ ๑๐๑ ปี แห่งการค้นพบวิชชาธรรมกาย

สนับสนุนการจัดพิมพ์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐
สอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ประสานงานที่สังกัด
หรือโทร. ๐๒-๘๓๑-๑๐๐๑

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล