ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

"ตามรอยพระพุทธเจ้า" ณ ประเทศอินเดีย - เนปาล วันที่ 17-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

วันที่ 13 พย. พ.ศ.2560

"ตามรอยพระพุทธเจ้า"
ณ ประเทศอินเดีย - เนปาล
วันที่ 17-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

"ตามรอยพระพุทธเจ้า" ณ ประเทศอินเดีย - เนปาล วันที่ 17-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

      ขอเชิญร่วมเดินทาง "ตามรอยพระพุทธเจ้า" ณ ประเทศอินเดีย - เนปาล วันที่ 17 - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล 9 วัน 9 คืน ยังดินแดนสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงธรรมจักร และที่ปฏิบัติธรรม

          สาวัตถี - ลุมพินี - กุสินารา - ราชคฤห์ - คยา - พราราณสี - สารนาถ นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล 9 วัน 6 คืน

 

    "อานนท์  ชนทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งได้เที่ยวไปยังเจดีย์สังเวชนียสถานเหล่านี้ด้วยความเลื่อมใส ชนเหล่านั้น ครั้นทำกาลกิริยาลง จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์"

 

สนใจติดต่อ 
โทร. 081-429-1974
Line ID : ynnej072

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล