ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีทอดผ้าป่ากลางน้ำ ณ ศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 13 พย. พ.ศ.2560

พิธีทอดผ้าป่ากลางน้ำ เพื่อซ่อมคันดิน และฟื้นฟูถนนรอบศูนย์
ณ ศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยา
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 13.00 - 15.30 น. 

พิธีทอดผ้าป่ากลางน้ำ ณ ศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยา

กำหนดการ
13.30 น. ตั้งขบวนเรือผ้าป่า เคลื่อนเข้าสู่พิธี ณ อาคารสำเร็จ
14.00 น. ประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ เข้าสู่ศูนย์กลางพิธี
14.05 น. เจ้าภาพวางผ้าไตร และเข้านั่งในพิธี
14.15 น. บูชาพระรัตนตรัย สวดธรรมจักร
14.45 น. นั่งสมาธิ
15.00 น. เจ้าภาพกล่าคำถวายต่าง ๆ
15.15 น. ประธานผ้าป่าถวายผ้าไตร คณะสงฆ์พิจารณาผ้า
15.25 น. เจ้าภาพถวายปัจจัยไทยธรรม - พุ่มผ้าป่า
15.30 น. ประธานสงฆ์ให้โอวาท บูชาพระรัตนตรัย เสร็จพิธี ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน

 

ร่วมบุญและสอบถามเพิ่มเติมโทร. 083-540-5780