ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการพระไตรปิฎกศึกษา

วันที่ 01 ธค. พ.ศ.2560

โครงการพระไตรปิฎกศึกษา

โครงการพระไตรปิฎกศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอน
ชั้นตรี : ว่าด้วยเรื่องการปรับทิฐิและศรัทธา
ชั้นโท : ว่าด้วยเรื่องการฝึกฝนตนเอง
ชั้นเอก : ว่าด้วยเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึงวันที่ 28 มกราคม 2561

สอบถามรายละเอียดและสมัครได้
ทุกวันอาทิตย์ ที่เสา o 28 (โอ 28) สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

โทร. 061-772-6161 , 095-821-5036 , 061-707-9299

Facebook Fanpage : พระไตรปิฎกออนไลน์

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล