ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ปลูกต้นเบญจทรัพย์ ณ ทุ่งสวรรค์ตะวันฉาย

วันที่ 01 ธค. พ.ศ.2560

ปลูกได้ ปลูกดี ปลูกทีละต้น
ปลูกหลายๆ หนให้ครบ 6 ล้านต้นยิ่งดี
ปลูกฟรี!! ต้นเบญจทรัพย์ ที่ทุ่งสวรรค์ตะวันฉาย
(หมู่ 3 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี)
เริ่มวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป
ตั้งแต่เวลา 16.00 - 21.00 น.
สอบถามรายละเอียดโทร. 02-831-1000

 

ต้นเบญจทรัพย์ , ทุ่งสวรรค์ตะวันฉาย