ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด วันเสาร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2561

วันที่ 18 ธค. พ.ศ.2560

พิธีถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด
เพื่อรักษาสมบัติพระศาสนาในอาคารต่าง ๆ ของวัดพระธรรมกาย
วันเสาร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2561
เวลา 09.30 น. ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยาย สภาธรรมกายสากล 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานที่ท่านสังกัด
หรือโทร. 082-7006420, 086-8935907

พิธีถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2560

พิธีถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2560

พิธีถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2560

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล