ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรม 109 ปีคุณยายอาจารย์ฯ

วันที่ 19 ธค. พ.ศ.2560

โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรม 109 ปีคุณยายอาจารย์ฯ
อบรมระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2560 ถึง 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 (47 วัน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มหารัตนวิหารคด คอร์ 11 วัดพระธรรมกาย
โทร.
09-6795-3472, 09-2006-1620

โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรม 109 ปีคุณยายอาจารย์ฯ อบรมระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2560 ถึง 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

      คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เป็นศิษย์เอกหนึ่งไม่มีสอง ของหลวงปู่วัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย เป็นผู้สืบสานมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ ที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก ท่านคือผู้รวบรวมหมู่คณะ มาบุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกายให้เป็นแหล่งรวมใจของสาธุชน จนปัจจุบัน กลายเป็นแหล่งบุญสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ที่รองรับการสร้างบารมี การประพฤติปฏิบัติธรรมของพระภิกษุ สามเณร อุยาสก อุบาสิกาและเหล่ากัลยาณมิตรจากทั่วโลก และจะเป็นบุญสถานที่จะเป็นศุนย์กลางการชุมนุมของพุทธบุตรจากทั่วโลกในอนาคต จึงกล่าวได้ว่า หากไม่มีคุณยายอาจารย์ ก็ไม่มีหลวงพ่อธัมมชโย ไม่มีวัดพระธรรมกาย และไม่มีหมู่คณะนักสร้างบารมีในวันนี้

  สืบเนื่องวาระครบรอบ ๑๐๙ ปี แห่งการบังเกิดขึ้นของคุณยายอาจารย์จึงเป็นโอกาสทองของเหล่าศิษยานุศิษย์ และลูกหลานยายจากทั่วโลกที่จะได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีด้วยการบรรพชาอุปสมบทหมู่สร้างมหากุศลใหญ่ให้กับตัวเอง และเพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย บูชาธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ชนนกยูง 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นชายแท้ จบการศึกาาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป อายุระหว่าง 20-50 ปี
2. ได้รับอนุญาติจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร
3. ผ่านการรับรองจากผู้นำบุญ ผู้ประสานงานภาค
4. ผ่านการสัมภาษณ์และสอบท่องขานนาคจากคณะกรรมการในวันสัมภาษณ์
5. สามารถเข้าอบรมได้ตลอดระยะเวลาการอบรม
6. เป็นผู้มีความประพฤติดีพร้อมที่จะรักษาระเบียบวินัย
7. สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคลมชัก โรคเบาหวาน โรคจิตประสาท โรคไต โรคหอบหืด โรคเอดส์ และไม่ติดยาเสพติด
8. เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เลือกอาหารให้เป็นภาระต่อตนเองและผู้อื่น
9. ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพ
10. ต้องมีคุณสมบัติผู้บวชตามกฎมหาเถรสมาคมและไม่มีรอยสักอันไม่เหมาะสม
11. เคยผ่านโครงการอบรมบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทของวัดพระธรรมกายมาก่อน

 

ของใช้ในการอบรม
1. ชุดอบรมธรรมทายาท เสื้อ กางเกง สีขาวล้วน ไม่มีลาย 2 ชุด
2. เสื้อพระราชทานแขนสั้นสีขาว ไม่มีลาย 1 ตัว
3. ของใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ยาสระผม ขันน้ำสีขาว ไฟฉาย
4. กางเกงขาสั้นสำหรับใส่อาบน้ำ  หรือผ้าขาวม้า และผ้าเช็ดตัว (สีเหลือง)
5. ยาประจำตัว เช่น ยาแก้แพ้ ยาทากันยุง ยาแก้โรคกระเพาะ เป็นต้น
6. ผ้าห่มกันหนาวสีเหลือง ถุงเท้าสีเหลือง
7. มีดกันหนวด และด้ามมีดปลงผมพร้อมใบมีดโกน
8. รองเท้าสุภาพ สีน้ำตาล 1 คู่

 

ของที่ไม่ควรนำมาใช้ในการอบรม
1. หนังสืออ่านเล่น เครื่องเล่นเพลงหรือวีดีโอ ที่เป็นอุปสรรคต่อสมาธิ
2. อาหารและของขบเคี้ยวทุกชนิด
3. กระจกเงา รูปภาพญาติมิตร กล้องถ่ายรูป
4. ของมีค่า เครื่องประดับ เช่น แหวน สร้อยคอ เป็นต้น
5. อุปกรณ์สำหรับติดต่อสื่อสารทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน 

(เจ้าหน้าที่จะตรวจ และเก็บรักษาของเหล่านี้แทนท่านในระหว่างการอบรมและจะมอบคืนท่านเมื่อจบโครงการเท่านั้น)

 

ของที่ห้ามนำติดตัวระหว่างการอบรม
1. วัตถุมีคม อาวุธ สิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินต่าง ๆ
2. บุหรี่ ไฟแช็ค รวมทั้งสิ่งเสพติดทุกชนิด

 

การรับสมัคร
สมัครได้ที่มหารัตนวิหารคด 11 วัดพระธรรมกายและสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและคำขานนาคได้ที่ www.dmycenter.com  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคมพ. ศ. 2560

 

หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด
5. ใบรับรองและสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับรอง

 

กำหนดการอบรม
1. ระยะเวลาการอบรม   วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 (47 วัน)
2. วันสัมภาษณ์และสอบท่องคำขานนาค ณ มหารัตนวิหารคด คอร์ 11
วันอาทิตย์ที่ 3, 10, 17 ธันวาคม 2560  เวลา 13.30 - 16.00 น.
3. วันรายงานตัว  วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทโซน B มหารัตนวิหารคด คอร์ 11
4. พิธีตัดปอยผม  วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560
5. พิธีบรรพชาอุปสมบท  วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2560
6. ตักบาตรฉลองพระใหม่  วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561
7. จบโครงการ  วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล