ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

จัดพิมพ์หนังสือ "ความสุข Memory คิดถึงสมาธิแก้ว"

วันที่ 25 มค. พ.ศ.2561

ร่วมสร้างปัญญาบารมีด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ
"ความสุข Memory คิดถึงสมาธิแก้ว"
ในวาระครบ 20 ปี สมาธิแก้ว

ร่วมสร้างปัญญาบารมีด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ "ความสุข Memory คิดถึงสมาธิแก้ว" ในวาระครบ 20 ปี สมาธิแก้ว

      หนังสือที่รวบรวมบันทึกเรื่องราว ความสุขที่ได้รับจากการปฏิบัติธรรม ในโครงการสมาธิแก้ว และประสบการณ์จากการเข้าโครงการสมาธิแก้ว  ร้อยลำนำ ลำเลียงความสุขผ่านเรื่องราวเล่าขานสมาธิแก้วรุ่นต่าง ๆ ให้กับทุกคน

ร่วมจารึกชื่อใน 4 กองทุน ดังนี้
เจ้าภาพกองทุน (จารึกชื่อท้ายเล่ม พร้อมรับหนังสือ 1 เล่ม)
เจ้าภาพทุนกิตติมศักดิ์ (จารึกชื่อท้ายเล่ม พร้อมรับหนังสือ 3 เล่ม)
เจ้าภาพอุปถัมป์ (จารึกชื่อท้ายเล่ม พร้อมรับหนังสือ 10 เล่ม)
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์ (จารึกชื่อท้ายเล่ม พร้อมรับหนังสือ 20 เล่ม)

       ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือได้ที่ ห้องรับบริจาคอาคาร 100 ปี คุณยายฯ   และ สภาธรรมกายสากล หรือผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด

หมดเขตส่งรายชื่อ วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
08-7502-6664 (พี่เอ) , 08-0452-6033 (พี่แก้ว) , 08-2843-5082 (น้องน้อยหน่า)