ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอบรมมัชฌิมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 25

วันที่ 27 มค. พ.ศ.2561

โครงการอบรม มัชฌิมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 25
อบรมระหว่างวันที่ 8 - 29 เมษายน พ.ศ.2561

บทฝึกหนึ่งของชีวิตวัยสดใสที่ให้ มากกว่า คำว่า " ส ว ย "

โครงการอบรม มัชฌิมธรรมทายาทหญิง 

สำหรับเยาวชนหญิง อายุ 15-18 ปี

รับสมัครและสัมภาษณ์

วันที่ 1, 4, 11, 18, 25 มีนาคม 2561
เวลา  13.00 - 15.30 น.  ห้อง V-PEACE 5 (ใต้ระเบียง 6 สภาธรรมกายสากล)


คุณสมบัติ

หญิงแท้ อายุ 15 - 18 ปี
สุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งกายและใจ
รักษาศีล 8 และเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ

อย่าลืม!!  เตรียมตัวสัมภาษณ์โดย...
1. กรอกใบสมัครผ่านเวป www.v-peace.com/mty
2. ซ้อมท่องศีล 8
3. เตรียมเอกสารการสมัคร ได้แก่
     - สำเนาบัตรประชาชน
     - สำเนาหลักฐานการศึกษา (ใบรับรอง สมุดพก หรือบัตรนักเรียน)
     - ใบรับรองแพทย์
     - ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

Facebook : @mujchimying
Line ID : @mtyp

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล