ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ผ้าป่าสร้างศาสนทายาท พระนวกะ 1

วันที่ 20 กพ. พ.ศ.2561

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ
"ผ้าป่าสร้างศาสนทายาท พระนวกะ 1 ประขำปี 2560"
วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เวลา 13.00 - 15.00 น. 
ณ มหารัตนวิหารคด 28 - 29 วัดพระธรรมกาย

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ "ผ้าป่าสร้างศาสนทายาท พระนวกะ 1 ประขำปี 2560"

        พระนวกะ คือ พระที่จบจากโครงการอบรมธรรมทาบาทแล้ว มีความประสงค์บวชต่อเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย และสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา


สอบถามเพิ่มเติม
พระณัฐวุฒิ โทร. 083-763-8283 
Line ID : new8283