ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีตักบาตรพระ 1,134 รูป ณ อนุสรณ์สถานบางปลา

วันที่ 23 มีค. พ.ศ.2561

ขอเชิญร่วมพิธีตักบาตรพระ 1,134 รูป ณ อนุสรณ์สถานบางปลา
อนุสรณ์สถาน ลำดับที่ 5 สถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายครั้งแรก
วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2561
เริ่มตั้งแต่ เวลา 06.00 น.

 

ขอเชิญร่วมพิธีตักบาตรพระ 1,134 รูป ณ อนุสรณ์สถานบางปลา  อนุสรณ์สถาน ลำดับที่ 5 สถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายครั้งแรก วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2561