ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีต้อนรับคณะสงฆ์ธรรมยาตรา 1,134 รูป ณ อนุสรณ์สถานบางนางแท่น

วันที่ 23 มีค. พ.ศ.2561

ขอเชิญร่วมพิธีโปรยกลีบดอกเบญจทรัพย์ ต้อนรับคณะสงฆ์ธรรมยาตรา 1,134 รูป
 ณ อนุสรณ์สถานบางนางแท่น อ. สามพราน จ. นครปฐม
อนุสรณ์สถาน ลำดับที่ 2 สถานที่ตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิต
วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2561
เริ่มพิธีตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

 

ขอเชิญร่วมพิธีโปรยกลีบดอกเบญจทรัพย์ ต้อนรับคณะสงฆ์ธรรมยาตรา 1,134 รูป  ณ อนุสรณ์สถานบางนางแท่น อ. สามพราน จ. นครปฐม อนุสรณ์สถาน ลำดับที่ 2 สถานที่ตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิต วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2561

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล