ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561

วันที่ 30 มีค. พ.ศ.2561

กิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561
จัดปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ธรรมดา
 ณ ศูนย์กลางพิธี "หน้ารัตนบัลลังก์" สภาธรรมกายสากล

** เนื่องจากปิดห้องแก้วสารพัดนึกเพื่อปรับปรุงพื้น ยังไม่แล้วเสร็จ **
 

กิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 จัดปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ธรรมดาหน้ารัตนบัลลังก์

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล