ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเรียนเชิญร่วมเวียนประทักษิณโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์

วันที่ 13 เมย. พ.ศ.2561

ขอเรียนเชิญร่วมเวียนประทักษิณ
โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทภาคฤดูร้อน 7 รุ่น ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์
วันเสาร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 06.00 - 07.00 น.

 

ขอเรียนเชิญร่วมเวียนประทักษิณ โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทภาคฤดูร้อน 7 รุ่น ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์ วันเสาร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 06.00 - 07.00 น.


7 โครงการบวช

1. บวชสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
2. บวชสามเณรยุวธรรมทายาท
3. บวชสามเณรยุวพุทธศาสตร์
4. บวชธรรมทายาท ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 46
5. บวชสามเณรมัชฌิมธรรมทายาท 
6. บวชสามเณรหน่อแก้วเปรียญธรรม
7. บวชธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล

ผู้ปกครองลงทะเบียน เวลา 05.30 น. วิหารคด คอร์ 24 พิธีเริ่ม 06.00 น.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล