ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเรียนเชิญร่วมเวียนประทักษิณโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์

วันที่ 13 เมย. พ.ศ.2561

ขอเรียนเชิญร่วมเวียนประทักษิณ
โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทภาคฤดูร้อน 7 รุ่น ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์
วันเสาร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 06.00 - 07.00 น.

 

ขอเรียนเชิญร่วมเวียนประทักษิณ โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทภาคฤดูร้อน 7 รุ่น ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์ วันเสาร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 06.00 - 07.00 น.


7 โครงการบวช

1. บวชสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
2. บวชสามเณรยุวธรรมทายาท
3. บวชสามเณรยุวพุทธศาสตร์
4. บวชธรรมทายาท ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 46
5. บวชสามเณรมัชฌิมธรรมทายาท 
6. บวชสามเณรหน่อแก้วเปรียญธรรม
7. บวชธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล

ผู้ปกครองลงทะเบียน เวลา 05.30 น. วิหารคด คอร์ 24 พิธีเริ่ม 06.00 น.

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร