ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เรียนเชิญร่วมพิธีเวียนประทักษิณ โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน

วันที่ 16 เมย. พ.ศ.2561

ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเวียนประทักษิณโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทภาคฤดูร้อน 
บวชพระภาคฤดูร้อน และ บวชบูชาธรรมวันคุ้มครองโลก
วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 06.00 - 07.00 น.
ณ หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย

 

ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเวียนประทักษิณโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทภาคฤดูร้อน  บวชพระภาคฤดูร้อน และ บวชบูชาธรรมวันคุ้มครองโลก วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 06.00 - 07.00 น. ณ หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล