ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการบรรพชาสามเณร AEC 1,000 รูป

วันที่ 19 เมย. พ.ศ.2561

โครงการบรรพชาสามเณร AEC 1,000 รูป
ณ เมืองพระตะบอง ประเทศกัมพูชา
 ระหว่างวันที่ 23 เมษายน - 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

 

โครงการบรรพชาสามเณร AEC 1,000 รูป ณ เมืองพระตะบอง ประเทศกัมพูชา


โดยพิธีบรรพชาจัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ วัดโสริยาราม อ.โมงฤาษี จ.พระตะบอง
สามารถร่วมสนับสนุน "โครงการบรรพชาสามเณร AEC"  ได้ที่ห้องรับบริจาค ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จัดโดย 
สมาคมความดีสากล กัมพูชา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา

 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
 โทร. 081-398-5124 , 089-696-2081

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล