ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เชิญร่วมจัดพิมพ์หนังสือ "Love Changes Everything"

วันที่ 04 พค. พ.ศ.2561

ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือธรรมะ ภาษาอังกฤษ  
"Love Changes Everything"
 

Love Changes Everything

 

       ออกแบบชีวิตด้วยการสร้างปัญญาบารมีในเดือนประสูติของพระพุทธเจ้า ร่วมเผยแผ่ธรรมไปทั่วโลก ด้วยการเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือภาษาอังกฤษ เรื่องราวที่มา ความหมาย และปรโยชน์ของการสวด "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" เทศน์บทแรกและเทศน์บทที่สำคัญที่สุดของพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์

       ร้อยเรียงเป็นภาษาสละสลวยง่าย ๆ เชิงปฏิบัติ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้ผลจริงในชีวิตประจำวัน


ร่วมบุญและจารึกชื่อ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2561
ได้ที่ห้องบริจาค หรือ ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด หรือที่บูธ DELC เสา L13

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
Line ID : Pmontchai
โทร. 065-593-6655

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล