ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีหล่อเจดีย์ทองคำบรรจุอัฐิธาตุคุณยายทองสุข ในวันวิสาขบูชา

วันที่ 29 พค. พ.ศ.2561

"วันวิสาขบูชา"
วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
วันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7

ขอเชิญร่วมพิธีหล่อเจดีย์ทองคำบรรจุอัฐิธาตุคุณยายทองสุข

เจดีย์สำหรับบรรจุรัตนอัฐิธาตุของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุข สำแดงปั้น  
(ปฐมาจารย์ ครูสอนภาวนาให้แก่คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง)
ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

เพื่ออัญเชิญประดิษฐาน ณ มหาวิหารคุณยายอาจารย์ฯ 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-831-1000
หรือผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด

พิธีหล่อเจดีย์ทองคำบรรจุอัฐิธาตุคุณยายทองสุข

พิธีหล่อเจดีย์ทองคำบรรจุอัฐิธาตุคุณยายทองสุข

พิธีหล่อเจดีย์ทองคำบรรจุอัฐิธาตุคุณยายทองสุข

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล