ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการสมาธิแก้ว รุ่น 55

วันที่ 12 พค. พ.ศ.2561

โครงการสมาธิแก้ว รุ่น 55
อบรมระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน ถึง 5 กรกฎาคม พ.ศ.2561

 

โครงการสมาธิแก้ว รุ่น 55 อบรมระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน ถึง 5 กรกฎาคม พ.ศ.2561

     โครงการสมาธิแก้ว คือ โครงการปฏิบัติธรรมระยะยาว เพื่อการฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักพุทธวิธีและความดีสากล


วัตถุประสงค์โครงการ

   - เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง และมีความรักในการปฏิบัติธรรม
   - เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง มีความรักและความเข้าใจเรื่องทาน ศีล ภาวนา และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้เป็นอย่างดี
   - เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาคุณธรรมในด้านต่างๆ ที่สนับสนุนให้ผลการปฏิบัติธรรมดียิ่งๆ ขึ้นไป


คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

   - รักการปฏิบัติธรรมและรักการฝึกฝนอบรมตนเอง
   - สามารถรักษาศีล 8 ได้ตลอดการอบรม
   - สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ
   - ชายหรือหญิงโสด อายุระหว่าง 18 - 35 ปี
   - กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
   - ต้องสมัครและผ่านการสัมภาษณ์


หลักฐานการสมัคร

    - สำเนาบัตรประชาชน
    - สำเนาหลักฐานการศึกษา
    - ใบรับรองแพทย์

 

ของใช้ส่วนตัวที่ต้องเตรียมมา

     - ชุดอุบาสก ชุดอุบาสิกา สีขาวล้วน 1 ชุด
     - กางเกงผ้าหรือกางเกงวอร์มสีกรมท่า 3 ตัว ไม่ใช่ผ้าร่มหรือผ้าที่ทำให้เกิดเสียงดัง
     - เสื้อทับ 3 ตัว (สำหรับฝ่ายหญิง)
     - ถุงเท้าสีสุภาพไม่มีลาย 2 คู่ ถุงเท้าสีขาว 1 คู่
     - รองเท้าผ้าใบ 1 คู่
     - ของใช้ส่วนตัว เช่น อุปกรณ์อาบน้ำ  ยาประจำตัว เครื่องเขียน เป็นต้น
     - ผ้าคลุมเข่า (สำหรับฝ่ายหญิง)
     - เสื้อกันหนาวสีสุภาพ


สิ่งของที่ไม่ควรนำเข้าการอบรม

     - อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด
     - โทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่น MP3, MP4, Notebook
     - วัตถุมีคม อาวุธ และยาเสพติดทุกชนิด
 

สอบถามรายละเอียดได้ที่

   Line ID : smk072

   08-0452-6033 (พี่แก้ว)
   09-8057-1997 (พี่น้อยหน่า)
   08-7502-6664 (พี่เอ)

    Link : สมัครเพื่อเข้าอบรมโครงการสมาธิแก้ว http://bit.ly/samathikaew

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล