ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีตักบาตรพระสงฆ์ - สามเณร 1,023 รูป ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมดอยหล่อ

วันที่ 20 พค. พ.ศ.2561

ทำบุญเมืองดอยหล่อ ครบ 23 ปี เพื่อสถาปนาให้เป็นดอยหล่อพุทธนคร อันรุ่งเรืองด้วยศีลธรม
และต้อนรับการเข้าดำรงตำแหน่ง นายอำเภอดอยหล่อ
รวมพลังชาวพุทธส่งกำลังใจช่วยเหลือ คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

มหาสังฆทานครั้งแรกของอำเภอดอยหล่อ
พิธีตักบาตรพระสงฆ์ - สามเณร 1,023 รูป
ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชาโลก
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2561  เวลา 06.30 น.
ณ ถนนมัชฌิมา (ทางสายกลาง) ศูนย์ปฏิบัติธรรมดอยหล่อ

สอบถามรายละเอียดได้ที่  โทร. 098-474-0727
 

พิธีตักบาตรพระสงฆ์ - สามเณร 1,023 รูป ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชาโลก วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2561  เวลา 06.30 น. ณ ถนนมัชฌิมา (ทางสายกลาง) ศูนย์ปฏิบัติธรรมดอยหล่อ


ข้อปฏิบัติที่ดีงามในการตักบาตร

     1. แต่งกายด้วยชุดขาว หรือเสื้อขาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
     2. อาหารใส่บาตรควรเป็นอาหารแห้ง
     3. ข้าวสารควรบรรจุถุงให้เรียบร้อย
     4. งดใส่ น้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก
     5. งดใส่ปัจจัยลงในบาตร ท่านสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาค หรือต้นผ้าป่าที่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
     6. รักษาใจให้ ผ่องใส น้อมถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน
     7. ใส่บาตรด้วยความเคารพ ด้วยการนั่งใส่บาตรโดยให้แถวหน้าใส่ให้เสร็จก่อน

 

อานิสงส์ของการตักบาตรพระ

     1. ทำให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ
     2. มีความแข็งแรง มีอายุขัยยืนยาวไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
     3. ทำให้เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์สมบัติมาก เป็นมหาเศษฐีผู้ใจบุญ ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
     4. มีสติปัญญาและผิ้วพรรณวรรณะผ่องใส มียศถาบรรดาศักดิ์เกรียงไกร
     5. ไม่พลัดพรากจากของรักมีความสุขในทุกสถาน
     6. ทำให้เป็นผู้เกิดภายใต้ร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาตลอดไป
     7. บรรลุธรรมได้โดยง่ายไปทุกภพชาติ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล