ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

รับสมัครบัณฑิตอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลก รุ่นที่ 11

วันที่ 31 พค. พ.ศ.2561

รับสมัครบัณฑิตอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลก รุ่นที่ 11
บัณฑิตอาสาฯ ช่วงเวลาที่ทรงคุณค่า กับการค้นหาความเป็นบัณฑิตที่แท้จริง
 

รับสมัครบัณฑิตอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลก รุ่นที่ 11


คุณสมบัติ
        - ชายจริง หญิงแท้
        - อายุไม่เกิน 33 ปี
        - สถานภาพโสด
        - จบปริญญาตรีขึ้นไป
        - รักษาศีล 8 ได้


สมัครได้ที่
       สภาธรรมกายสากล เสา G9
       วันที่ 3 มิถุนายน  , วันที่ 1 กรกฎาคม และวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2561
       โทร. 082-790-7029 , 087-502-6665

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล