ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

บุญคัดหินเกล็ด ณ มหารัตนวิหารคด 32

วันที่ 13 มิย. พ.ศ.2561

บุญคัดหินเกล็ด
เพื่อสร้างเสาจารึกชื่อโบสถ์พระไตรปิฎก
และอนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น จ.นครปฐม

สามารถมาคัดเกล็ดหินได้ที่ มหารัตนวิหารคด คอร์ 32
ได้ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน ถึง 12 กรกฎาคม พ.ศ.2561
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล