ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก  “Change the World Speech Contest”

วันที่ 20 มิย. พ.ศ.2561

โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก 
“Change the World Speech Contest”


         ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก  Change the World Speech Contest ครั้งที่ 5 ภายใต้กรอบแนวคิดเรื่อง “2018 Thai Smart Speakers” สุดยอดนักพูดปี 2018 ชิงโล่เกียรติยศพร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและทุนเรียนภาษาทั้งในและต่างประเทศกว่า 2,000,000 บาท

           เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ - 30 มิถุนายน 2561


คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และอุดมศึกษา
2. มีความประพฤติเรียบร้อย รักความสะอาด มีระเบียบวินัย รับผิดชอบ สุภาพอ่อนน้อม รักษาศีล 5 ได้
3. ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องมีหลักฐานสมุดภาพหรือแฟ้มการทำความดีต่อส่วนรวม
4. สามารถเข้าร่วมสัมมนากับทางโครงการได้ตามกำหนด
5. มีความเป็นผู้นำและจิตอาสาสามารถใช้ความสามารถด้านภาษาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้

          สถานที่ประกวด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

ดาวน์โหลดใบสมัคร: bit.ly/speechchange61
ส่งใบสมัครทาง E-mail : [email protected]
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร : 086-9580218 
Facebook : Change the World Speech Contest

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล