ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอบรมธรรมทายาทอุปสมบทหมู่  ครบ 101 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

วันที่ 29 มิย. พ.ศ.2561

โครงการอบรมธรรมทายาทอุปสมบทหมู่  ครบ 101 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

อบรมระหว่างวันที่ 20  สิงหาคม ถึง 25 กันยายน พ.ศ.2561
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2561
ณ มหารัตนวิหารคด 1 และ 11 วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

**บวชฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย**
 

โครงการอบรมธรรมทายาทอุปสมบทหมู่  ครบรอบ 101 ปี ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
 

โอกาสสำคัญ บวชกตัญญูบูชาธรรม ทดแทนพระคุณ

       ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการฝึกฝนอบรมตนเอง ศึกษาธรรมะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความเข้าใจการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องอยู่ธุดงควัตร รักษาศีลแปด ฝึกธรรมะขั้นพื้นฐาน ความดีสากล ตามหลักพุทธวิธี เพื่อเตรียมพร้อมก่อนบวช ประมาณ 2 สัปดาห์ หลังจากบวชแล้ว พระพี่เลี้ยงคอยดูแลแนะนำ ให้คำปรึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ผู้ที่ผ่านการอบรมย่อมได้รับบุญกุศลติดตามตัวไป อีกทั้งบิดามารดา และผู้สนับสนุนการบวชทุกท่าน ย่อมได้รับอานิสงส์การบวชไปด้วย เมื่อจบโครงการแล้ว ธรรมทายาทจะได้นำธรรมะที่ได้ศึกษา ไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิต เพื่อความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป 


กำหนดการ

วันเข้าวัด  -  วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2561

วันปลงผม  -  วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2561

วันบรรพชา  -  วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2561

วันตักบาตรฉลองพระใหม่  -  วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2561

จบการอบรม  -  วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561


วันรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2561
เวลา 09.00 - 13.30 น. และ 14.00 - 16.00 น.
ณ มหารัตนวิหารคด 1 และ 11  วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี


หลักฐานการสมัคร (เตรียมมาให้พร้อมในวันสมัคร)

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ใบ
3. สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ใบ


คุณสมบัติของผู้บวช

1. เป็นชายแท้ (ไม่เบี่ยงเบนทางเพศ)
2. จบ ม.6 หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3. มีอายุ 20 - 50 ปี
4. สามารถอ่าน พูด เขียน ภาษาไทยได้ปกติชัดเจน
5. ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
6. สุขภาพแข็งแรง ไม่พิการหรือทุพพลภาพ สามารถนั่งคุกเข่าท่าเทพบุตร นั่งพับเพียบเป็นเวลานานได้ และน้ำหนักไม่มากจนเป็นอุปสรรคอบรม
7. ต้องไม่ติดยาเสพ สุรา และบุหรี่
8. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น วัณโรค โรคติดเชื้อต่างๆ โรคเอดส์ เป็นต้น
9. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เช่น โรคหอบหืด โรคลมชัก โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง เป็นต้น
10. ไม่เคยถูกต้องคดีความร้ายแรงหรือกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาคดี
11. เป็นผู้มีวินัย อดทน อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เลือกอาหาร ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น
12. สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตรการอบรม
13. ไม่มีรอยสักอันไม่เหมาะสม (คณะกรรมการจะพิจารณาในวันสมัคร)
14. ท่องคำขานนาคได้


ของใช้ในการอบรมที่ต้องนำมาเอง

1. ชุดอบรมธรรมยาท สีขาวล้วน ไม่มีลาย จำนวน 2 ชุด 
2. เสื้อเชิ๊ตแขนสั้นสีขาว ไม่ลาย 1 ตัว (ใช้ในวันบรรพชา)
3. ของใช้ส่วนตัว เช่น ขันน้ำสีขาว สบู่ แชมพู ผงซักฟอก แปรงสีฟันและยาสีฟัน ไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉาย
4. กางเกงขาสั้นหรือผ้าขาวม้าสำหรับใส่อาบน้ำ และผ้าเช็ดตัวสีเหลือง
5. ยาประจำตัว เช่น ยาแก้แพ้ ยาทากันยุง ยาแก้โรคกระเพาะ
6. ผ้าห่มสีเหลือง จำนวน 1 ผืน
7. มีดโกนหนวดพร้อมใบมีด อย่างน้อย 4 ใบ
8. รองเท้าแตะสีน้ำตาล จำนวน 1 คู่


ของที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในการอบรม

1. หนังสืออ่านเล่น หรือสื่อที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธิ
2. อาหารและของขบเคี้ยวทุกชนิด
3. เครื่องเล่นสื่อต่างๆ ทุกชนิด (วิทยุเทป MP3 MP4) กล้องถ่ายรูป กล้องวีดีโอ รวมถึงอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลทุกประเภท และอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด
4. กระจกส่องหน้า รูปภาพของญาติมิตร
5. ของมีค่าและเครื่องประดับทุกชนิด เช่น แหวน สร้อยคอ เครื่องรางของขลัง สร้อยข้อมือ สายสิญจน์ เป็นต้น
6. อุปกรณ์สำหรับติดต่อสื่อสารทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ
(หมายเหตุ : คณะกรรมการจะตรวจและเก็บดูแลของเหล่านั้นแทนท่านระหว่างการอบรม)


ของที่ห้ามนำติดตัวตลอดการอบรม

1. วัตถุมีคม อาวุธ สิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันรายต่อชีวิตและทรัพย์สินต่าง ๆ
2. บุหรี่ รวมถึงยาเสพติดทุกชนิด


สอบถามรายละเอียดได้ที่ 

09-6795-3472 , 09-2006-1620
หรือ www.dmycenter.com

 

**ไม่เสียค่าใช้จ่าย ในการอบรม**

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล