ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญ ร่วมหล่อเทียนพรรษา วันที่ 13 - 27 ก.ค. 2561

วันที่ 13 กค. พ.ศ.2561

วัดพระธรรมกาย ขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญ ร่วมหล่อเทียนพรรษา
เพื่อรักษาประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ

ระหว่างวันที่ 13 - 27 ก.ค. 2561
ณ มหารัตนวิหารคด 32 เสา 85
วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.30 น .- 17.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 15.30 น. - 18.00 น.

"ทีปโท โหติ จกฺขุโท ผู้ให้แสงสว่าง ได้ชื่อว่าให้ดวงตา"

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล