ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการวันสมาธิโลก วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561

วันที่ 30 กค. พ.ศ.2561

6 BIG Boon วันสมาธิโลก World Meditation Day
วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

6 BIG Boon วันสมาธิโลก World Meditation Day


6 BIG Boon วันสมาธิโลก World Meditation Da

- พิธีปฏิบัติธรรมและพิธีบูชาข้าวพระ จัดต่อเนื่องมากว่า 50 ปี 

- พิธีมุทิตาเปรียญธรรม 9 ประโยค ปีที่ 31 (จำนวน 51 รูป จากทั่วประเทศ)

- พิธีมอบ โล่เกียรติยศและทุนการศึกษา แด่สำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศ ปีที่ 15

- พิธีถวายไทยธรรม 1,000 กว่าวัดทั้วประเทศ ปีที่ 19

- พิธีถวายไทยธรรม 323 วัด ปีที่ 14 ครั้งที่ 137

- พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 11 ครั้งที่ 102

 

กำหนดการ

09.30 น. ปฏิบัติธรรม / พิธีบูชาข้าวพระ
11.00 น. พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.15 น. เสร็จพิธี

12.10 น. สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 4 จบ
13.30 น. ริ้วขบวนอัญเชิญโล่เกียรติยศ
13.45 น. พิธีมุทิตา ป.ธ.9
14.40 น. พิธีมอบโล่เกียรติยศ และทุนการศึกษาสำนักเรียนบาลีดีเด่น ทั่วประเทศ
15.10 น. พิธีถวายไทยธรรม 1,000 กว่าวัด แบะ 323 วัด 4 จังหวัดภาคใต้
16.00 น. ปฏิบัติธรรม
              - พิธีมอบปัจจัยช่วยเหลือครู 4 จังหวัดภาคใต้
              - พิธีรับถวายปัจจัย / ให้โอวาท
16.30 น. เสร็จพิธี

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล