ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีพิมพ์พระของขวัญ รุ่น "บรรลุธรรม"

วันที่ 07 สค. พ.ศ.2561

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีพิมพ์พระของขวัญ รุ่น "บรรลุธรรม"
ตลอดพรรษามหามงคล

วันจันทร์ - วันเสาร์  เวลา 13.00 - 17.00 น.
วันอาทิตย์             เวลา 15.30 - 18.00 น.
ณ มหารัตนวิหารคด 32 เสา B84

 

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีพิมพ์พระของขวัญ รุ่น "บรรลุธรรม" ตลอดพรรษามหามงคล

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล