ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมเตรียมดินลงกระถางไว้ปลูก "เบญจทรัพย์"

วันที่ 11 กย. พ.ศ.2561

ขอเชิญสาธุชนร่วมเตรียมดินลงกระถาง
สำหรับปลูกต้น "เบญจทรัพย์" และ "ทรัพย์บานชื่น"

ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น. 
บริเวณวิหารคดทิศเหนือ คอร์ 13 - 20

ขอเชิญสาธุชนร่วมเตรียมดินลงกระถาง สำหรับปลูกต้น "เบญจทรัพย์" และ "ทรัพย์บานชื่น"  ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น.  บริเวณวิหารคดทิศเหนือ คอร์ 13 - 20

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล