ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญผู้ใหญ่ใจดีร่วมบุญของขวัญครูและนักเรียน

วันที่ 11 กย. พ.ศ.2561

ขอเชิญผู้ใหญ่ใจดีร่วมบุญของขวัญครูและนักเรียน
โครงการโรงเรียนต้นแบบ ปทุมโมเดล ปีการศึกษา 2561

 

ขอเชิญผู้ใหญ่ใจดีร่วมบุญของขวัญครูและนักเรียน โครงการโรงเรียนต้นแบบ ปทุมโมเดล ปีการศึกษา 2561
 
ร่วมบุญได้ที่ห้องรับบริจาค
 "ทำบุญของขวัญครูและนักเรียน โครงการปทุมโมเดล"
ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล