ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการบวชรุ่น 101 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย (เฟส 2)

วันที่ 11 กย. พ.ศ.2561

โครงการบวชรุ่น 101 ปี
วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย (เฟส 2)

อบรมระหว่างวันที่ 15 กันยายน - 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

รับสมัครทุกวัน ณ เสา G32 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

บวชฟรี..ไม่มีค่าใช้จ่าย

โครงการบวชรุ่น 101 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย (เฟส 2)

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2561    :    เข้าวัดเริ่มการอบรม
วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2561    :    พิธีตัดปอยผม และปลงผม
วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2561    :    พิธีบรรพชาและอุปสมบท
วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2561    :    พิธีตักบาตรฮฉลองพระใหม่
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561    :    ร่วมงานบุญวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
วันศุกร์ที่ 28 กันยายน - วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2561    :    ปฏิบัติธรรมพิเศษ
วันศุกร์ที่ 12 - วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2561    :    กิจกรรมพัฒนาวัด
วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2561    :    จบโครงการอบรม


คุณสมบัติ

1. ไม่กำหนดวุฒิการศึกษา
2. ไม่เป็นโรคร้ายแรง เช่น  มะเร็ง วัณโรค HIV เป็นต้น
3. กินง่าย อยู่ง่าย สามารถทำตามกฏระเบียบที่โครงการอบรมกำหนดได้
4. ไม่อยู่ในระหว่างมีคดีความ หรือ มีภาระหนี้สิน
5. ไม่มีความบกพร่องทางเพศ


สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ได้ทุกวันที่ 

- ทางเชื่อมสภาธรรมกายและวิหารคด ฝั่งทิศตะวันออก
- มหารัตนวิหารคด คอร์ 1 และ คอร์ 11


หลักฐานการสมัคร (เตรียมมาให้พร้อมในวันสมัคร)

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ
3. สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ใบ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ 09-6795-3472 , 09-2006-1620

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล