ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีเวียนประทักษิณ โครงการบูชาธรรม รุ่น ๑๐๑ ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

วันที่ 15 กย. พ.ศ.2561

ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเวียนประทักษิณ
โครงการบูชาธรรม รุ่น ๑๐๑ ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

ณ ลานธรรม พระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย
วันเสาร์ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ พิธีเริ่มเวลา ๐๖.๐๐ น.

 

ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเวียนประทักษิณ โครงการบูชาธรรม รุ่น ๑๐๑ ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล