ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีมุทิตาสักการะ พระมหาเถระ และพระเถระ ครั้งที่ 24

วันที่ 28 พย. พ.ศ.2561

พิธีมุทิตาสักการะ พระมหาเถระ และพระเถระ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561 
วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 17.30 น.
ณ อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 08-9645-2829 , 08-5118-5678