ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรสามเณร 300 รูป เนื่องในวันสามเณร

วันที่ 11 มค. พ.ศ.2562

ตักบาตรสามเณร 300 รูป
เนื่องในวันสามเณร
วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2562  เวลา 07.00 น. 
ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายฯ 

สอบถามโทร. 095-460-5167

ตักบาตรสามเณร 300 รูป วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2562  เวลา 07.00 น. ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายฯ 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล