ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการมัชฌิมธรรมทายาทหญิง

วันที่ 23 มค. พ.ศ.2562

โครงการมัชฌิมธรรมทายาทหญิง
อบรมระหว่างวันที่ 7 เมษายน - 5 พฤษภาคม พ.ศ.2562

หนึ่งบทฝึกของชีวิตวัยสดใส ที่ให้มากกว่าคำว่า "สวย"
 


โครงการอบรมเยาวชนหญิงแท้ อายุ 15 - 18 ปี

รับสมัครและสัมภาษณ์
     วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
     วันที่ 3, 10, 17 มีนาคม พ.ศ.2562
     เวลา 13.00 - 15.30 น.
     ห้อง V-PEACW 2 (ใต้ระเบียง 6 สภาธรรมกายสากล)


หลักฐานการสมัคร
     1. หลักฐานการศึกษา
     2. สำเนาบัตรประชาชน
     3. ใบรับรองแพทย์
     4. ค่าสมัคร 3,000 บาท

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 09 2231 1877
หมายเหตุ : มีสอบท่องศีล 8 ในวันสัมภาษณ์

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล